Selection of newdiscussion.net forums for :

qigong

SonOfTheGods/SaToGa

LoneMan Pai ™ Is My Own Personal System = Consisting Of An Eclectic, Potent, Hybrid Yoga of QiGong NeiGong NeiDan & JinDan Sorcery

loneman, neigong, mopai, neidan, #qigong, john, chang, mcmillan, anunnaki, nephilim, anakim, rephaim, djinn, giants, titans, fallen, angels, watchers, elders, sons, zadok

3 Emperors Wushu

Instruction and discussion of internal and external wushu including longfist, taijiquan, bajiquan, tongbeiquan, sanshou, shuai jiao, xingyiquan, Baguazhang, and qigong.

wushu, taijiquan, bajiquan, #qigong, tongbeiquan, xingyiquan, baguazhang, baji, longfist, jeet, kune, mixed, martial, arts, kung, hsing, tongbei

Search for a forum in the directory


Create a free forum

Create your qigong forum